Privacybeleid

Privacy beleid Belle à Bel

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Belle à Bel, ondernemingsnummer 0734563875, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website belle-à-bel.be

 1. Welke informatie wordt door Belle à Bel bijgehouden?

Belle à Bel heeft bepaalde gegevens nodig wanneer u een bestelling plaatst. Via deze gegevens kan Belle à Bel u deze bestelling bezorgen en u informeren over de status van uw bestelling. Ook voor het uitvoeren van eventuele herstellingen en retours hebben wij deze gegevens nodig.

Onderstaande gegevens worden door Belle à Bel bijgehouden:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bezorgadres
 • Betaalgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Indien u vragen of klachten hebt, kan u steeds contact met Belle à Bel opnemen (telefonisch of via e-mail). Deze gegevens in uw account gebruikt Belle à Bel om met u contact op te nemen naar aanleiding van uw vraag of klacht ten aanzien van Belle à Bel.

 1. Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

Belle à Bel hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Belle à Bel zal uw gegevens enkel gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst.

 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden zo lang als nodig bewaard zodat Belle à Bel de nodige diensten kan verstrekken en voor de doeleinden die hierboven beschreven zijn. De wettelijke bewaartermijnen worden hierbij gerespecteerd.

 1. Hoe beschermen we uw informatie?

Belle à Bel neemt technische, administratieve en fysieke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, toegang door een onbevoegde, onbevoegd gebruik van de gegevens of onbevoegde onthulling.

 1. Welke rechten heb je met betrekking tot jouw gegevens?

Volgens de privacywetgeving heeft u volgende rechten:

 • Recht om uw gegevens op te vragen
 • Recht om uw gegevens te laten corrigeren
 • Recht om uw gegevens te verwijderen
 • Recht om u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens
 • Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken
 • Recht op intrekking van uw toestemming (bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming)

U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Belle à Bel (zie artikel 10 Privacy Statement)

 1. Wordt jouw informatie gedeeld?

Wanneer u een bestelling plaatst, zal Belle à Bel voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan Belle à Bel uw persoonsgegevens ook aan partners verstrekken. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Hiervoor worden enkel de gegevens doorgegeven die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 1. Uw goedkeuring

Door de website van Belle à Bel te gebruiken, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

 1. Wijzigingen in ons privacy beleid

Belle à Bel behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aanbevolen deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kan de laatste update steeds onderaan deze privacyverklaring terugvinden. Door de webpagina te blijven raadplegen nadat deze privacyverklaring gewijzigd is, gaat u akkoord met deze wijzigingen.

 1. Contacteer Belle à Bel

Indien u vragen hebt of een verzoek wil indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens kan u Belle à Bel contacteren op volgende manieren:

 • Op locatie of via briefwisseling op volgend adres: Belle à Bel, Bel 89A, 2440 Geel
 • Telefonisch via +32 486 88 39 86
 • Via e-mail aan info@belle-a-bel.be

Versie van deze privacyverklaring: 14/12/2020